Ανδρέας Θεοδότου

Διευθυντής, Ιδρυτής του τεχνικού γραφείου ANDREAS THEODOTOU L.L.C.,Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978.
Αποφοίτησε το 2003 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποκτώντας Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική και κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο Eur.Ing. που απονέμεται από τη FEANI (Ευρωπαϊκή Ένωση Μηχανικών). Εργάστηκε αρχικά ως τεχνικός διευθυντής σε εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Το 2008 ίδρυσε το τεχνικό γραφείο ANDREAS THEODOTOU L.L.C. το οποίο παρέχει υπηρεσίες στατικών/αντισεισμικών μελετών, μελετών ενισχύσεως υφιστάμενων κατασκευών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πολυώροφα κτίρια με μεταλλικό σκελετό και σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία, πλατείες, πεζογέφυρες. Έχει ασχοληθεί επίσης με την εκπόνηση μελετών αποτίμησης και ενίσχυσης υφιστάμενων οικοδομών, καθώς επίσης και με την ετοιμασία δεκάδων τεχνικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσυνών. Σημειώνεται ότι είναι μέλος του μητρώου πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ.

Από τον Οκτώβριο του 2020 έχει εκλεγεί στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, ενώ είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ από το 2014. Υπηρετεί το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) ως Πρόεδρος για δεύτερη συνεχή θητεία, ενώ από το 2007 εκλέγεται ανελλιπώς σε διάφορες θέσεις, αρχικά στο Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας και μετέπειτα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής της FEANI Κύπρου, μέλος της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ), και ταυτόχρονα Β΄ Γενικός Γραμματέας του ΣΠΜΑΚ. Είναι Συντονιστής της Επιτροπής «Βιώσιμες Μεταφορές, Κυκλοφοριακό και Οδική Ασφάλεια», του ΕΤΕΚ και εκπρόσωπος του στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Συμμετείχε στην επιτροπή ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων, ενώ τώρα συμμετέχει στην επιτροπή του CYS, TC-18 για τους Ευρωκώδικες. Είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου στο ECCE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών), μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγγραφής μελών της FEANI και εκπρόσωπος της Κύπρου στην EAEE (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αντισεισμικής Μηχανικής).

Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια σχετικά με την επιστήμη της Μηχανικής και παράλληλα έχει και ο ίδιος παρουσιάσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων σχετικά με τις μεταλλικές οικοδομές αλλά και με θέματα νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα τον «Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (ΚΕΦ.96)».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

11/ 2002 – 01/ 2010

C&M Steelmaster LTD  – Μεταλλικές Δομικές Κατασκευές
Τεχνικός Διευθυντής / Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας

01/2010 - Σήμερα

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Πολιτικού Μηχανικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού / Μεταπτυχιακό
Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
Απολυτήριο Λυκείου – Πρακτικός Κλάδος

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Γλώσσες:

Μητρική γλώσσα: Ελληνικά
Λοιπές γλώσσες: Αγγλικά (University of London – General Certificate of Education Examination (GCE) – Grade B)

Δεξιότητες πληροφορικής:

AutoCad
StruCad (Τρισδιάστατο λογισμικό σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών)
STRAP (Λογισμικό ανάλυσης κατασκευών)
HOLOBIM - STEREOSTATIKA (Λογισμικό ανάλυσης κατασκευών)
COP (Λογισμικό επίλυσης συνδέσεων μεταλλικών διατομών)
EC PRAXIS (Λογισμικό επίλυσης συνδέσεων μεταλλικών διατομών)
BETONEXPRESS
Microsoft Office (Word , Excel , Access, Outlook , Powerpoint)
Microsoft Windows

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

  • Ά Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ

  • Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου

  • Προέδρος Επιτροπής «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»  Ε.Τ.Ε.Κ.

  • Αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής Εγγραφών Ε.Τ.Ε.Κ.

  • Μέλος Επιτροπής Ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων

Σεμινάρια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Εγνατία Οδός
2.Αντισεισμικός Σχεδιασμός σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8
3. Εισαγωγή στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας με βάση την Κυπριακή νομοθεσία
4.Πρακτική εφαρμογή εκτίμησης επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας
5. Εκτίμηση των επιπτώσεων στον Περιβάλλον από Έργα
6.Ασφάλεια κατασκευών στα κινητά και προσωρινά εργοτάξια
7.Εκτίμηση των επιπτώσεων στον Περιβάλλον από Έργα
8.The Challenge of Sustainable Development Cyprus Inst. for the Environment & Public Health – Harvard School of Public Health
9. The Project Management Excellence
10. Βασικές Αρχές Δικαίου & Διαχείρισης Συμβολαίων για Αρχιτ. & Πολ.Μηχ.
11.Σύγχρονες Μεταλλικές Κατασκευές
12. Χαλύβδινες και Μεταλλικές Κατασκευές
13.Περιβαλλοντικές Μελέτες Έργων
14. Ανάλυση και Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμ. Σκυροδέματος για Σεισμικά φορτία
15. EC2 – Design of Concrete Structures
16.Μέσα Ατομικής Προστασίας
17.Ευθύνες Μηχανικών
18. Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια
19.Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών EC3
20.Εργασίες σε Ύψος
21.Ευρωκώδικες 2 , 7 & 8
22.Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα
23.Durability and Retrofitting of Concrete Structures
24. Μεταλλικές Κατασκευές , Ψηλά Κτίρια και Νέα Δομικά Συστήματα
25.Ευρωκώδικας 8:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών
26.Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες
27. Επιμόρφωση Διαιτητών Ε.Τ.Ε.Κ.
28.Ημερίδα Ειδικών Θεμάτων Γεωτεχνικής Μηχανικής
29.Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
30. Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Υφιστάμενων Κτιρίων Ο.Σ.
31.Εφαρμογή Σκυροδέματος για Μεγιστοποίηση της ποιότητας
32.Το φαινόμενο της υγρασίας στις οικοδομές, πρόληψη , διάγνωση και λύσεις
33.Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Constantia

Κωνστάντια Μπότσαρη

Πολιτικός Μηχανικός στο τεχνικό γραφείο ANDREAS THEODOTOU L.L.C

Email: constantia@theodotou.eu

Η Κωνστάντια Μπότσαρη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο στην “Εξειδίκευση Καινοτόμων και Παραδοσιακών Δομικών Υλικών”.  Είναι εγγεγραμμένη ως Πολιτικός Μηχανικός στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ από το 2018 και ειδικός εμπειρογνώμονας από τον Σεπτέμβριο του 2020.  Άρχισε να εργάζεται στην εταιρεία Andreas Theodotou LLC το Φεβρουάριο του 2020.

Σεμινάρια τα οποία έχει παρακολουθήσει:

1.Πρόσφατες Εξελίξεις στο Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών
2.Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για το Μηχανικό
3.Μελέτη Νέων και Υφιστάμενων Κατασκευών
4.Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμού του 2015
5.Ερμηνεία Κατασκευαστικών Συμβολαίων
6.Επίλυση διαφορών στα Συμβόλαια για τα έργα ιδιωτικού τομέα
7.Τιμολόγηση κατασκευαστικών έργων
8.Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα

SavvinaPhoto

Σαββίνα Παναγή

Εκπαιδευόμενη Πολιτικός Μηχανικός στο τεχνικό γραφείο ANDREAS THEODOTOU L.L.C.

Email: savvina@theodotou.eu

Η Σαββίνα Παναγή είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Από τον Μάρτιο του 2020 κάνει την πρακτική της άσκηση, για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ, στην εταιρεία Andreas Theodotou L.L.C.

Σεμινάρια τα οποία έχει παρακολουθήσει:

1.Πρόσφατες Εξελίξεις στο Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών
2.Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για το Μηχανικό